nhà cái uy tín 168

Diode Zener 1W 2.4V-47V 1N4742A 1/2W 5.1V 0.5W IN4733A con dấu thủy tinh cắm trực tiếp in4007 diode 4007 Diode

MÃ SẢN PHẨM: TD-45670732798 Đã bán 200+
nhà cái uy tín 168Liên kết đăng nhập Free Shipping
187,000 đ
sắp xếp theo màu sắc:
nhà cái uy tín 168Liên kết đăng nhập
nhà cái uy tín 168Liên kết đăng nhập
nhà cái uy tín 168Liên kết đăng nhập
nhà cái uy tín 168Liên kết đăng nhập
nhà cái uy tín 168Liên kết đăng nhập
nhà cái uy tín 168Liên kết đăng nhập
nhà cái uy tín 168Liên kết đăng nhập
nhà cái uy tín 168Liên kết đăng nhập
nhà cái uy tín 168Liên kết đăng nhập
nhà cái uy tín 168Liên kết đăng nhập
nhà cái uy tín 168Liên kết đăng nhập
nhà cái uy tín 168Liên kết đăng nhập
nhà cái uy tín 168Liên kết đăng nhập
nhà cái uy tín 168Liên kết đăng nhập
nhà cái uy tín 168Liên kết đăng nhập
nhà cái uy tín 168Liên kết đăng nhập
nhà cái uy tín 168Liên kết đăng nhập
nhà cái uy tín 168Liên kết đăng nhập
nhà cái uy tín 168Liên kết đăng nhập
nhà cái uy tín 168Liên kết đăng nhập
nhà cái uy tín 168Liên kết đăng nhập
nhà cái uy tín 168Liên kết đăng nhập
nhà cái uy tín 168Liên kết đăng nhập
nhà cái uy tín 168Liên kết đăng nhập
nhà cái uy tín 168Liên kết đăng nhập
nhà cái uy tín 168Liên kết đăng nhập
nhà cái uy tín 168Liên kết đăng nhập
nhà cái uy tín 168Liên kết đăng nhập
nhà cái uy tín 168Liên kết đăng nhập
nhà cái uy tín 168Liên kết đăng nhập
nhà cái uy tín 168Liên kết đăng nhập
nhà cái uy tín 168Liên kết đăng nhập
nhà cái uy tín 168Liên kết đăng nhập
nhà cái uy tín 168Liên kết đăng nhập
nhà cái uy tín 168Liên kết đăng nhập
nhà cái uy tín 168Liên kết đăng nhập
nhà cái uy tín 168Liên kết đăng nhập
nhà cái uy tín 168Liên kết đăng nhập
nhà cái uy tín 168Liên kết đăng nhập
nhà cái uy tín 168Liên kết đăng nhập
nhà cái uy tín 168Liên kết đăng nhập
nhà cái uy tín 168Liên kết đăng nhập
nhà cái uy tín 168Liên kết đăng nhập
nhà cái uy tín 168Liên kết đăng nhập
nhà cái uy tín 168Liên kết đăng nhập
nhà cái uy tín 168Liên kết đăng nhập
nhà cái uy tín 168Liên kết đăng nhập
nhà cái uy tín 168Liên kết đăng nhập
nhà cái uy tín 168Liên kết đăng nhập
nhà cái uy tín 168Liên kết đăng nhập
nhà cái uy tín 168Liên kết đăng nhập
nhà cái uy tín 168Liên kết đăng nhập
nhà cái uy tín 168Liên kết đăng nhập
nhà cái uy tín 168Liên kết đăng nhập
nhà cái uy tín 168Liên kết đăng nhập
nhà cái uy tín 168Liên kết đăng nhập
nhà cái uy tín 168Liên kết đăng nhập
Ghi chú

Số lượng:
nhà cái uy tín 168Liên kết đăng nhập
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 15 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Phân loại màu: 1W 3V 1N4727A (20 chiếc) 1W 3.3V 1N4728A (20 chiếc) 1W 3.6V 1N4729A (20 chiếc) 1W 3.9V 1N4730A (20 chiếc) 1W 4.3V 1N4731A (20 chiếc) 1W 4.7V 1N4732 A (20 miếng ) 1W 5.1V 1N4733A (20 chiếc) 1W 5.6V 1N4734A (20 chiếc) 1W 6.2V 1N4735A (20 chiếc) 1W 6.8V 1N4736A (20 chiếc) 1W 7.5V 1N4737A (20 chiếc) 1W 8.2V 1N4738 MỘT (20 chiếc) 1W 9.1 V 1N4739A (20 chiếc) 1W 10V 1N4740A (20 chiếc) 1W 11V 1N4741A (20 chiếc) 1W 12V 1N4742A (20 chiếc) 1W 13V 1N4743A (20 chiếc) 1W 15V 1N4744A (20 chiếc) 1W 16V 1N4745A (20 cái) 1W 18V 1N4746A (20 chiếc) 1W 20V 1N4747A (20 chiếc) 1W 22V 1N4748A (20 chiếc) 1W 24V 1N4749A (20 chiếc) 1W 27V 1N4750A (20 chiếc) 1W 30V 1N4751A (20 chiếc) 1W 3 3V 1 N4752A (20 cái) 1W 36V 1N4753A (20 chiếc) 1W 39V 1N4754A (20 chiếc) 1W 43V 1N4755A (20 chiếc) 1W 47V 1N4756A (20 chiếc) 0.5W 2.4V (50 chiếc) 0.5W 2.7V (50 chiếc) 0.5W 3.0V (50 chiếc) ) 0,5 W 3,3V (50 chiếc) 0,5W 3,6V (50 chiếc) 0,5W 3,9V (50 chiếc) 0,5W 4,3V (50 chiếc) 0,5W 4,7V (50 chiếc) 0,5W 5,1V (50 chiếc) 0,5 W 5,6 V (50 chiếc) 0,5W 6,2V (50 chiếc) 0,5W 6,8V (50 chiếc) 0,5W 7,5V (50 chiếc) 0,5W 8,2V (50 chiếc) 0,5W 9,1V (50 chiếc) 0,5W 10V (50 chiếc) ) 0.5W 11V (50 chiếc) 0,5W 12V (50 chiếc) 0,5W 13V (50 chiếc) 0,5W 15V (50 chiếc) 0,5W 16V (50 chiếc) 0,5W 18V (50 chiếc) 0,5W 20V (50 chiếc) 0,5W 22V (50 chiếc) 0,5W 24V (50 chiếc) 0,5W 27V (50 chiếc) 0,5W 30V (50 chiếc)
Sử dụng điốt: Điốt Zener
Đặc điểm của điốt: Điốt tiếp xúc điểm thường được sử dụng
Cấu trúc diode: diode tiếp xúc điểm
nhà cái uy tín 168Liên kết đăng nhập nhà cái uy tín 168Liên kết đăng nhập nhà cái uy tín 168Liên kết đăng nhập nhà cái uy tín 168Liên kết đăng nhập nhà cái uy tín 168Liên kết đăng nhập

Customer Reviews

2 *** pass (ẩn danh)
2021.11.20
"Hậu cần rất nhanh và nhận được sản phẩm rất nhanh. Tốt hơn mong đợi. Tôi đã thử một vài chiếc và tất cả đều tốt. Chất lượng rất tốt. Tôi đã sử dụng hai chiếc và bộ sạc đã được sửa chữa và nhận được đánh giá tốt!"
phổ d *** (ẩn danh)
2022.08.26
"Chất lượng tốt và giá thấp, hậu cần nhanh chóng và chất lượng tốt."
9 *** l (ẩn danh)
2021.12.04
"Có những vết nứt rõ ràng và không dễ sử dụng."
078.82.83.789
vn88 mx 789bet i9 casino i9bet888 789bet link mới