nhà cái uy tín 168

Thương hiệu: An Gudun
Model: KA M1-5 mạ đen
Chất liệu: thép cacbon
Xuất xứ: Trung Quốc đại lục
Tỉnh: Tỉnh Quảng Đông
Thành phố: Thâm Quyến
Phân loại màu: M1*2.5 (500 miếng) M1*3 (1000 miếng) M1.*3.5 (500 miếng) M1*4 (1000 miếng) M1*5 (1000 miếng) M1*6 (1000 miếng) M1*8 ( 500 chiếc) M1*10 (500 chiếc) M1.2*3 (1000 chiếc) M1.2*3.5 (500 chiếc) M1.2*4 (1000 chiếc) M1.2*5 (1000 chiếc) M1.2* 6 (1000 chiếc) M1.2*7 (500 chiếc) M1.2*8 (500 chiếc) M1.2*10 (250 chiếc) M1.3*3 (500 chiếc) M1.3*4 (500 chiếc) M1.3*5 (500 chiếc) M1.3*6 (500 chiếc) M1.3*8 (250 chiếc) M1.3*10 (250 chiếc) M1.4*3 (1000 chiếc) M1.4*3.5 (500 chiếc) M1.4*4 (1000 chiếc) M1.4*4.5 (500 chiếc) M1.4*5 (1000 chiếc) M1.4*6 (1000 chiếc) M1.4*7 (500 chiếc) M1 .4*8 (500 chiếc) M1.4*10 (500 chiếc) M1.5*3 (1000 chiếc) M1.5*4 (1000 chiếc) M1.5*5 (1000 chiếc) M1.5*6 ( 1000 chiếc) M1.5*7 (500 chiếc) M1.5*8 (500 chiếc) M1.5*10 (500 chiếc) M1.6*3 (500 chiếc) M1.6*4 (500 chiếc) M1. 6*5 (500 chiếc) M1.6*6 (500 chiếc) M1.6*7 (500 chiếc) M1.6*8 (500 chiếc) M1.6*9 (500 chiếc) M1.6*10 (500 chiếc) chiếc) M1.7*3 (500 chiếc) M1.7*4 (500 chiếc) M1.7*5 (500 chiếc) M1.7*6 (500 chiếc) M1.7*7 (500 chiếc) M1 .7 *8 (500 chiếc) M1.7*9 (500 chiếc) M1.7*10 (500 chiếc) M1.7*12 (500 chiếc) M1.7*14 (500 chiếc) M1.7*16 ( 250 chiếc) ) M1.8*4 (500 chiếc) M1.8*5 (500 chiếc) M1.8*6 (500 chiếc) M1.8*8 (500 chiếc) M1.8*10 (500 chiếc) M2*4 (1000 chiếc) M2*5 (1000 chiếc) M2*6 (1000 chiếc) M2*7 (500 chiếc) M2*8 (500 chiếc) M2*9 (500 chiếc) M2 *10 (500 chiếc) M2*12 (500 chiếc) M2*14 (500 chiếc) M2*16 (500 chiếc) M2*18 (200 chiếc) M2*20 (200 chiếc) M2.2*4 (500 chiếc) M2.2*5 (500 chiếc) M2.2*6 (500 chiếc) M2.2*8 (500 chiếc) M2.2*10 (250 chiếc) M2.2*12 (200 chiếc) M2.3*4 (500 chiếc) M2.3*5 (500 chiếc) M2.3*6 (500 chiếc) M2.3*7 (500 chiếc) M2.3*8 (500 chiếc) M2.3*9 (500 chiếc) M2 .3*10 (500 chiếc) M2.3*12 (500 chiếc) M2.3*14 (500 chiếc) M2.3*16 (250 chiếc) M2.3*18 (200 chiếc) M2.3*20 ( 200 chiếc) M2.5*4 (500 chiếc) M2.5*5 (500 chiếc) M2.5*6 (500 chiếc) M2.5*8 (500 chiếc) M2.5*10 (250 chiếc) M2. 6*4 (500 chiếc) M2.6*5 (500 chiếc) M2.6*6 (500 chiếc) M2.6*7 (500 chiếc) M2.6*8 (500 chiếc) M2.6*9 (500 chiếc) chiếc) M2.6*10 (500 chiếc) M2.6*12 (500 chiếc) M2.6*14 (500 chiếc) M2.6*16 (250 chiếc) M2.6*18 (200 chiếc) M2 .6 *20 (200 chiếc) M2.6*25 (100 chiếc) M2.6*30 (100 chiếc) M2.8*6 (500 chiếc) M2.8*8 (250 chiếc) M2.8*10 ( 250 chiếc) ) M2.8*12 (200 chiếc) M3*4 (500 chiếc) M3*5 (500 chiếc) M3*6 (500 chiếc) M3*7 (500 chiếc) M3*8 (500 chiếc) M3*9 (200 chiếc) M3 *10 (500 chiếc) M3*12 (500 chiếc) M3*14 (250 chiếc) M3*16 (200 chiếc) M3*18 (200 chiếc) M3*20 (200 chiếc) M3*22 (100 chiếc) M3* 25 (200 chiếc) M3*30 (100 chiếc) M3*35 (100 chiếc) M3*40 (100 chiếc) M3*45 (50 chiếc) M3*50 (50 chiếc) M3.5*8 (200 chiếc) M3 .5*10 (200 chiếc) M3.5*12 (200 chiếc) M3.5*14 (200 chiếc) M3.5*16 (200 chiếc) M3.5*18 (200 chiếc) M3.5*20 ( 200 chiếc) M3.5*22 (100 chiếc) M3.5*25 (100 chiếc) M3.5*30 (100 chiếc) M3.5*35 (50 chiếc) M3.5*40 (50 chiếc) M3. 5*45 (50 chiếc) M3.5*50 (50 chiếc) M4*8 (200 chiếc) M4*10 (200 chiếc) M4*12 (200 chiếc) M4*14 (200 chiếc) M4*16 (200 chiếc) ) ) M4*18 (200 chiếc) M4*20 (100 chiếc) M4*22 (100 chiếc) M4*25 (100 chiếc) M4*30 (100 chiếc) M4*35 (50 chiếc) M4*40 (50 chiếc) ) M4*45 (50 chiếc) M4*50 (50 chiếc) M5*10 (100 chiếc) M5*12 (100 chiếc) M5*14 (100 chiếc) M5*16 (100 chiếc) M5*18 (100 chiếc) M5 *20 (50 chiếc) M5*25 (50 chiếc) M5*30 (50 chiếc) M5*35 (50 chiếc) M5*40 (50 chiếc) M5*45 (25 chiếc) M5*50 (25 chiếc) M6 * 12 (25 chiếc) M6*16 (25 chiếc) M6*20 (20 chiếc) M6*25 (25 chiếc) M6*30 (20 chiếc) M6*35 (20 chiếc) M6*40 (20 chiếc) M6* 45 (20 chiếc) M6*50 (20 chiếc) M6*60 (10 chiếc)5*50 (50 chiếc) M4*8 (200 chiếc) M4*10 (200 chiếc) M4*12 (200 chiếc) M4*14 (200 chiếc) M4*16 (200 chiếc) M4*18 (200 chiếc) M4 *20 (100 chiếc) M4*22 (100 chiếc) M4*25 (100 chiếc) M4*30 (100 chiếc) M4*35 (50 chiếc) M4*40 (50 chiếc) M4*45 (50 chiếc) M4* 50 (50 chiếc) M5*10 (100 chiếc) M5*12 (100 chiếc) M5*14 (100 chiếc) M5*16 (100 chiếc) M5*18 (100 chiếc) M5*20 (50 chiếc) M5*25 (50 chiếc) M5*30 (50 chiếc) M5*35 (50 chiếc) M5*40 (50 chiếc) M5*45 (25 chiếc) M5*50 (25 chiếc) M6*12 (25 chiếc) M6*16 ( 25 chiếc) M6*20 (20 chiếc) M6*25 (25 chiếc) M6*30 (20 chiếc) M6*35 (20 chiếc) M6*40 (20 chiếc) M6*45 (20 chiếc) M6*50 (20 chiếc) chiếc) M6*60 (10 chiếc)
Hình dạng đầu: đầu chìm
Loại tiêu chuẩn: Tiêu chuẩn quốc gia
Danh mục: Vít tự khai thác
nhà cái uy tín 168Liên kết đăng nhập nhà cái uy tín 168Liên kết đăng nhập nhà cái uy tín 168Liên kết đăng nhập nhà cái uy tín 168Liên kết đăng nhập nhà cái uy tín 168Liên kết đăng nhập nhà cái uy tín 168Liên kết đăng nhập nhà cái uy tín 168Liên kết đăng nhập

Customer Reviews

s *** lan (ẩn danh)
09.19
"Chất lượng rất tốt, giao hàng nhanh, thái độ phục vụ khách hàng rất tốt, mình sẽ tiếp tục mua hàng ?"
Đường *** 1 (ẩn danh)
07.29
"Đã nhận được móng tự khai thác, cảm ơn shop! Thái độ phục vụ khách hàng rất tốt, còn thiếu móng sẽ được cấp lại ngay, cảm ơn bộ phận chăm sóc khách hàng!"
j *** 5 (ẩn danh)
05.27
"Đóng gói cẩn thận và giao hàng nhanh chóng. Vít gia công gỗ rất thiết thực. Tôi rất hài lòng với sản phẩm."
Lý *** 6 (ẩn danh)
2022.02.25
"Khá nhiều, chất lượng tốt"
h *** 8 (ẩn danh)
2021.12.04
"Chất lượng sản phẩm rất tốt, ốc vít chắc chắn và bền, rất thiết thực"
t *** 0 (ẩn danh)
2022.01.23
"Nó rất nhỏ, quá nhỏ để sử dụng. Nó còn đi kèm với một tuốc nơ vít."
q *** 0 (ẩn danh)
2022.08.23
"Có 300 người trong số họ? Ngoài ra, nó quá nhỏ."
Big *** 3 (ẩn danh)
02.15
"Chỉ có điều phần đầu đuôi hơi nhỏ thôi còn lại mọi thứ đều ổn."
t *** 4 (ẩn danh)
2022.11.28
"Người dùng này chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào!"
t *** 4 (ẩn danh)
2021.11.26
"Chủ shop giao hàng nhanh, chuyển phát nhanh cũng rất nhanh, danh mục hàng hóa giống nhau, giá cả phải chăng."
t *** 7 (ẩn danh)
2021.10.17
"200 miếng cỡ M2 * 10, ốc vít màu đen, thực sự tốt, đáp ứng yêu cầu số lượng nhỏ để sử dụng tại nhà, trang chỉ định phong bì màu đỏ để đặt hàng, tôi thường mua một số mặt hàng nhỏ trực tuyến, tôi rất thích nó, số lượng nhỏ, giao hàng kịp thời và bao bì còn nguyên vẹn Không bị hư hại, danh tiếng tốt, đáng tin cậy và mua sắm trực tuyến, giống như cửa hàng trực tuyến! Tôi thường xác nhận việc nhận hàng càng sớm càng tốt và hoàn thành đánh giá trực tuyến, kinh doanh không dễ dàng và khách hàng tiết k"
Tên *** bạn (ẩn danh)
2022.12.06
"Em bé trông có vẻ ổn. Vận chuyển nhanh chóng."
Tông *** 4 (ẩn danh)
2022.12.14
"rất tốt."
h *** 9 (ẩn danh)
2021.10.19
"Tốt"
z *** 0 (ẩn danh)
2022.09.14
"Người dùng này chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào!"
Tên *** bạn (ẩn danh)
2022.12.07
"Em bé trông có vẻ ổn. Vận chuyển nhanh chóng."
t *** 1 (ẩn danh)
2022.02.22
"Khách hàng mua hàng phải lạc quan, bạn chỉ có trách nhiệm vứt rác, tôi chỉ có thể giúp bạn, có ảnh bên dưới, bạn tự xem nhé, chỉ có người đánh giá tốt thôi haha"
t *** 7 (ẩn danh)
2021.11.21
"Đều là M3-2.5 nên chênh lệch quá lớn, hàng nhận được cũng khác với hình quảng cáo."
c *** 1 (ẩn danh)
09.14
"Mình đã mua lại nhiều lần, chất lượng rất tốt!"
Xu *** 2 (ẩn danh)
2022.04.01
"Vít rác bị gãy ngay khi bạn vặn chúng."
078.82.83.789
vn88 mx 789bet i9 casino i9bet888 789bet link mới